ULF ROLLOF

TYPSNITT

OM ULF ROLLOF

Ulf Rollof finns representerad på en mängd olika museer världen över och har för Sveriges räkning ställt ut på både Documenta IX och Venedigbiennalen. I sitt konstnärskap strävar Rollof efter att utforska gränserna mellan natur och kultur. Han intresserar sig för motsatsförhållanden och berör ämnen som liv och död.

OM PROJEKTET

Att tillsammans med Göran Söderström på Letters from Sweden ta fram ett eget typsnitt till Ulf Rollof i syfte att få framtida böcker, flyers och webbsidor att hänga ihop.

OM IDÉn

Inspirerade av Rollofs maskinella estetik utgick vi från verkstadsindustrins fräsverktyg och skapade ett gemoetriskt typsnitt. Utseendet präglas av krocken mellan det hårda industriella i ordbilderna och respektive teckens rundade former.