ULF Rollof

HEADPHONES

OM ULF ROLLOF

Ulf Rollof finns representerad på museer över hela världen och har representerat Sverige på Documenta IX och Venedigbiennalen. I sitt konstnärskap strävar Rollof efter att utforska gränserna mellan natur och kultur. Han intresserar sig för motsatsförhållanden och berör ämnen som liv och död.

OM PROJEKTET

Vårt uppdrag var att förpacka konstverket samt tillsammans med konstnären ta fram den bok och affischserie som utgjorde verkets förlängning.

OM IDén

Hörlurarna förpackades i enklast tänkbara kub av kartong, med den specialritade typografin präglad i ena hörnet. Boken bands av en sadelmakare i finaste läder. Bokens titel placerades på en etikett inskuren i ryggen.