SVENSK FÖRSÄKRING I SAMVERKAN

VISUELL IDENTITET

OM SVENSK FÖRSÄKRING I SAMVERKAN

Svensk Försäkring i samverkan (SFIS) arbetar för att fördjupa och bredda samverkan mellan organisationer som servar försäkringsbranschen på olika sätt.

OM PROJEKTET

I SFIS ingår 10 organisationer som alla har sina egna identieter. Vi har utvecklat en modern visuell identitet för SFIS med logotyp, färger, designprogram och skyltar.

OM IDÉN

De liggande “V:na” i logotypen samverkar i en framåtrörelse. Precis som organisationerna inom SFIS.