nytida

visuell identitet

om nytida

Nytida (f d Orkidén) är Sveriges ledande aktör när det gäller omsorg om människor med medicinsk eller social funktionsnedsättning. På över 250 boenden runt om i landet börjar en ny tid för barn, ungdomar och vuxna som får sin vardag utformad efter individuella behov och önskemål.

om projektet

Vårt uppdrag var att ta fram en fullständig grafisk profil åt en organisation som fick en nystart ända från det nya namnet, via skyltar, visitkort och personalbilar, ner till de minsta detaljerna på personalens kläder.
Tidigt i processen stod det klart att vi skulle frångå utländska namn, en distanserande corporate-känsla och den visuella förutsägbarhet som ofta präglar branschen.

om idén

Nytidas logotyp är formgiven av sammanhängande grön tråd – eller livskraftig stjälk – som följer med i piktogram och illustrationer. Identiteten är en hyllning till varje boendes personliga förmåga och en förhoppning om en ny, bättre tid på någon av Nytidas verksamheter.
Vårt mål med den grafiska profilen har varit att skapa en förnyelse mot enkelhet, svenskhet och grafisk lekfullhet.