NORDISKA MUSEET

Flaggor/Flags

OM NORDISKA MUSEET

Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum vars uppgift är att bevara och levandegöra minnet av liv och arbete från 1500-talet fram till idag.

OM PROJEKTET

En färgsprakande utställning om flaggans ursprung, syfte och symbolvärde. Allt från nationsflaggor till fackföreningsvimplar.

OM LÖSNINGEN

Vi förändrade den svenska flaggan och anknöt till utställningens grundtema om flaggans  symbolvärde. Det resulterade i affischer på stan samt DR-utskick ­­ med affischen vikt enligt korrekt flaggvikning där inget av det gula får synas.