LUKAS GÖTHMAN

VIEWS FROM TRANSIT

OM LUKAS GÖTHMAN

Göthman arbetar processinriktat och konceptuellt med text, måleri, film och teckning. Han utför serier som utforskar sinnestillstånd, uttryck eller förnimmelser. Inte sällan känns hans arbete existentiellt präglat.

OM PROJEKTET

Vårt uppdrag var att göra en bok av konstnärens senaste verk. En skriven novell, med målningar som scenografier ackompanjerande historien. Verkens tillblivelse under sena nätter i ateljén där gränsen mellan dröm och verklighet suddats ut skulle översättas i grafisk form.

OM IDÉN

Fokus lades på att göra boken svåråtkomlig för läsaren. Ytterst kläddes den i svårforcerad plast, reprofotografen ersattes av krigsfotografen Joachim Lundgren, sist men inte minst gömdes de obligatoriska frilagda bilderna av målningarna i uppslag ej möjliga att öppna med mindre än en brevsprätt.