Hector Rail

Visuell identiet

Om hector rail

Hector Rail är en oberoende tågoperatör med kostnadseffektiv och kvalitativ tågdrivning som affärsidé. Hector Rail arbetar på flera europeiska marknader.

om projektet

Uppdraget var att ta fram en fullständig visuell identitet och designa allt från nya och befintliga lok till hemsida, kläder och designprogram.

om idén

Logotypen är en visuell abstraktion av lokets “buffrar”, kopplingen mellan lok och vagn. Mönstret är uppbyggt av avgångstider samt de orter företaget trafikerar.