Fortum

Lysande idéer

Om Fortum

Fortum arbetar med produktion, distribution och försäljning av el och värme.

OM Lysande idéer

”Lysande Idéer” delades ut under Almedalsveckan och handlar om Fortums ökade satsning på energiproduktion baserad på solen.

Om idén

Den grafiska formen leker med solen på olika sätt och är tryckt i en färg som gör att vissa delar enbart framträder i solljus. Boken fungerar också som ett anteckningsblock.