Coop

Inre identitet

OM COOP

Det finns mer än 600 stora och små Coop-butiker som genomgår en stor förändring. Det nya Coop står för attraktiva butiksupplevelser hälsa och hållbarhet.

OM PROJEKTET

Vi fick i uppdrag att skapa den inre identiteten för Coops tre koncept. Uppdraget omfattar hela butiken. Från grundläggande identitetselement till minsta skyltnivå.

OM IDÈN

Idén vilar på två hörnstenar: Att återta den gröna färgen och att lyfta fram matglädjen.