Björkholmen gallery

Visuell identitet

Om Björkholmen gallery

Björkholmen Gallery representerar konstnärer som Lukas Göthman, Richard Kern och Anders Widoff.

Om projektet

Uppdraget bestod i att ta fram en identitet som skulle vara lågmäld nog att uttrycka värdskap utan bekostnad på den egna särarten.

OM IDÉN

Lösningen blev en identitet byggd på rejäla material och fint boktryck.