BeE URBAN

Visuell identitet

OM BEE URBAN

Bee Urban erbjuder interaktiva och levande miljötjänster i stadsmiljö i form av bikupor, trädgårdar för biologisk mångfald och boplatser för pollinerande insekter och fåglar.

OM PROJEKTET

Uppdraget gick ut på att ta fram en ny visuell identitet inklusive logotyp, färger, typsnitt, illustrations- och bildmanér samt regelverk för hur dessa ska appliceras på de olika bärarna.

OM IDÉN

Pollinerande insekter är avgörande för människans överlevnad. Utan bin, ingen jord så som vi i dag känner den. Logotypen med tillhörande illustrationsmanér dramatiserar detta.