Antonia Ax:son Johnsons

stiftelse för miljö och utveckling

visuell identitet

Om axfoundation

Stiftelsens ska belysa och öppet diskutera hållbarhetsfrågor inom näringslivet. Stiftelsens formella syfte är att främja vetenskaplig forskning inom hållbar utveckling och underlätta praktisk tillämpning av den.

Om projektet

Uppdraget omfattar allt från varumärkesstrategi, logotyp och visuell identitet, design av hemsida, och trycksaker till bildproduktion.

Om idén

Stiftelsens arbete innebär ofta att bygga broar mellan forskare och praktiker, så att forskningen blir begriplig för praktikerna och forskarna får kunskap om vad praktikerna behöver. I logotypen har vi skapat en bro av A, Antonias första bokstav. Bildlösningen bygger på en lampa som symboliserar att stiftelsen belyser viktiga frågor.