AXFOUNDATION

MÄNNISKANS NATUR

AXFOUNDATION

Stiftelsens ska belysa och öppet diskutera hållbarhetsfrågor inom näringslivet. Stiftelsens formella syfte är att främja vetenskaplig forskning inom hållbar utveckling och underlätta praktisk tillämpning av den.

OM PROJEKTET

Varje sommar arrangerar Axfoundation ett seminarium i serien Människans Natur. Tillsammans med forskare, politiker, näringsliv, lokala bönder m.fl. tar de upp intressanta aspekter av människans inre och yttre natur.

OM IDÉN

Sedan 2013 har ett grafiskt uttryck tagits fram för årets seminarium. 2016 var temat Gränser och en karta över seminariedagen illustrerades. Den blev grunden till inbjudningar, programblad, affischer mm.